Line 23 (Train Freight Station--Shima Market)
2018-07-31

Route A (Train Freight Station--Shima Market)


Train Freight Station--Yuexinyuan Residential Area--Pingzheng Bridge--Pingzheng Village--Gaoshui--Mianzhou Auto Parts Shopping Mall--Gaoshuibadui--Shengshuiqidui--Shengshui Temple--First Community of Hengshan Village--Lianhua Temple--Cuiping Village--Laoshuijing--Shima--Shima Market


Route B (Shima Market--Train Freight Station)


Shima Market--Shima--Laoshuijing--Cuiping Village-- Lianhua Temple--Hengshan Village--First Community of Hengshan Village--Shengshui Temple--Shengshuiqidui--Gaoshuibadui--Mianzhou Auto Parts Shopping Mall--Gaoshui--Pingzheng Village--Pingzheng Bridge--Library--Comprehensive Market--Train Freight Station


Schedule: Summer (N/A) Winter (N/A)