Line 22 (Chenkang Town--Dong Road)
2018-07-31

Route A (Chenkang Town--Dong Road)


Chenkang Town--Xianhai Hospital--Xianshan Road--Xianhai Road--Chenkang Road Junction--Xinqiao Road Junction--Shibanya--Wujia Village--Oujiaba--Furong Jincheng Residential Area--Gongqisi Repair Factory--Fule Coach Station--Gongqisi Petrol Station--Furong Bridge--Youxian Insurance Company--Haizong Road--Dong Road


Route B (Dong Road--Chenkang Town)


Dong Road--Shunhe Road--Linyuankou--Mianyang Hospital of T.C.M--Pharmaceutical Factory--The Third Hospital of Mianyang--Furong Bridge--Gongqisi Petrol Station--Xianren Bridge--Fule Coach Station--Gongqisi Repair Factory--Furong Jincheng Residential Area--Oujiaba--Wujia Village--Shibanya--Xinqiao Road Junction--Chenkang Road Junction--Xianhai Road--Haitang Road--Chenkang Town)Schedule: Summer (N/A) Winter (N/A)