Line 15 Mile Temple (Mile Temple--Jianguomen)
2018-06-29

Route A Mile Temple (Mile Temple--Jianguomen)


Mile Temple--Jinfeng Village--Jiepai Waterworks--Qingan Road--Jiezhong Road--China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd--Fangdeng Temple--First Community of Qi Village--Lijiayuan--Shizishan--Shangchangkou of Yongxing Town--Yongxing Development Zone--Xiachangkou of Yongxing Town--Yijiamei International Home Furniture Co., Ltd--Wenzhou Commerce & Trade Square--Ningxiang Temple--Huoju Building--YangguangXiyatu Residential Area--3536 Factory--Haitanghuayuan Residential Area--Wanxiang Decoration Building Materials Shopping Mall--Huayuan Market--Train Station--West Section of Linyuan Road--Huayuan Residential Area--Qixinglou--Fule Road Junction CapitaLand Square--Hanlongqiao--Jianguomen


Route B Mile Temple (Jianguomen--Mile Temple)


Jianguomen--Anchang Road Junction--Huaxi Securities--Fule Road Junction CapitaLand Square--Qixinglou--Huayuan Residential Area--West Section of Linyuan Road--Train Station--Huayuan Market--Wanxiang Decoration Building Materials Shopping Mall--Haitanghuayuan Residential Area--3536 Factory--YangguangXiyatu Residential Area--Huoju Building--Ningxiang Temple--Wenzhou Commerce & Trade Square--Yijiamei International Home Furniture Co., Ltd--Xiachangkou of Yongxing Town--Yongxing Development Zone--Shangchangkou of Yongxing Town--Shizishan--Lijiayuan--First Community of Qi Village--Fangdeng Temple--China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd--Jiezhong Road--Jiepai--Jinfeng Village--Mile TempleSchedule: Summer (N/A) Winter (N/A)