Line 15 Huagai (Huagai--Jianguomen)
2018-06-29

Route A (Huagai--Jianguomen)


Huagai--Baiheling¡ªZhulinVillage--Jinfeng Village--Jiepai--Jiezhong Road--China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd--Fangdeng Temple--First Community of Qi Village--Lijiayuan--Shizishan--Shangchangkou of Yongxing Town--Yongxing Development Zone--Xiachangkou of Yongxing Town--Yijiamei International Home Furniture Co., Ltd--Wenzhou Commerce & Trade Square--Ningxiang Temple--Huoju Building--YangguangXiyatu Residential Area--3536 Factory--Haitanghuayuan Residential Area--Wanxiang Decoration Building Materials Shopping Mall--Huayuan Market--Train Station--West Section of Linyuan Road--Huayuan Residential Area--Qixinglou--Fule Road Junction CapitaLand Square--Hanlongqiao--Jianguomen


Route B (Jianguomen--Huagai)


Jianguomen--Anchang Road Junction--Huaxi Securities--Fule Road Junction CapitaLand Square--Qixinglou--Huayuan Residential Area--West Section of Linyuan Road--Train Station--Huayuan Market--Wanxiang Decoration Building Materials Shopping Mall--Haitanghuayuan Residential Area--3536 Factory--YangguangXiyatu Residential Area--Huoju Building--Ningxiang Temple--Wenzhou Commerce & Trade Square--Yijiamei International Home Furniture Co., Ltd--Xiachangkou of Yongxing Town--Yongxing Development Zone--Shangchangkou of Yongxing Town--Shizishan--Lijiayuan--First Community of Qi Village--Fangdeng Temple--China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd--Jiezhong Road--Jiepai--Jinfeng Village--Zhulin Village--Baiheling--Anxian Central Plaza--Anxian Administration Center--Guangsha Market--Wu Road Junction--Anxian High School--Huagai


Schedule: Summer (N/A) Winter (N/A)