Line 14 Hongxing Reservoir (Train Freight Station--Hongxing Reservoir)
2018-06-29

Route A Hongxing Reservoir (Train Freight Station--Hongxing Reservoir)


Train Freight Station--Comprehensive Market--West Side of Changhong International Residential Area--South Side of Changhong International Residential Area--Dongfanghong Bridge--Pharmaceutical Factory--The Third Hospital of Mianyang--Furong Bridge--Gongqisi Petrol Station--Xianren Bridge--Mianyang Teachers¡¯ College--Mianyang Polytechnic--Fengjiadian--Gaoshiti--Boshuya--Kangxiangpu--Canjian Stop--Dongzikou--Zhaziku--Lijiaya--Yunjiaya--Zhangjiaya--Yangjiaya--Jianhua--Hongxing Reservoir


Route B Hongxing Reservoir (Hongxing Reservoir--Train Freight Station)


Hongxing Reservoir--Jianhua--Yangjiaya--Zhangjiaya--Yunjiaya--Lijiaya--Zhaziku--Dongzikou--Canjian Stop--Kangxiangpu--Boshuya--Gaoshiti--Fengjiadian--Mianyang Polytechnic--Mianyang Teachers¡¯ College--First Section of Xianren Bridge--Gongqisi Petrol Station--Furong Bridge--The Third Hospital of Mianyang--Pharmaceutical Factory--Dongfanghong Bridge--South Side of Changhong International Residential Area--Chuanxibei Lighting Market--Train Freight Station


Schedule: Summer (N/A) Winter (N/A)