Line 12 (Fulejiuzhou International Hotel--Train Station)
2018-06-29

Route A (Fulejiuzhou International Hotel--Train Station)


Fulejiuzhou International Hotel--Scientist Park--Fule Mountain--Furongxi Road--Kaiyuan Road Junction--Hanjiaji--Kaiyuan Middle Road--South Section of Furong Road--Dong Road--Mianyang Central Hospital--Anchang Road Junction--Huaxi Securities--DuyanStomatological Clinic--Jinyanggongyu Residential Area--West Section of Anchang Road--West Section of Binhe Road--Huayuan South Road--Hehua East Road--Train Station


Route B (Train Station--Fulejiuzhou International Hotel)


Train Station--Huayuan South Road--West Section of Binhe Road--West Section of Anchang Road--Jinyanggongyu Residential Area--DuyanStomatological Clinic--Huaxi Securities--Anchang Road Junction--Mianyang Central Hospital--Dong Road--Sanhuilvdao Residential Area--South Section of Furong Road--Kaiyuan Middle Road--Hanjiaji--Kaiyuan Road Junction--Furongxi Road--Furong Bridge--Fule Mountain--Scientist Park--Fulejiuzhou International Hotel


Schedule: Summer (N/A) Winter (N/A)