Line 3 (Laolongshan Square--Huayuan Market)
2018-02-28

Route A (Laolongshan Square--Huayuan Market)

Laolongshan Square--Youlong Road--Laolong Mountain--Xianquan Road--Xiantao Road--Furong Jincheng Residential Area--Flour Mill--Longjiazui--Liuli Village--Huaxing Road Junction--Fule Coach Station--Gongqisi Petrol Station--Furong Bridge--Xingfa Jiayuan Residential Area--The Third Hospital of Mianyang--Pharmaceutical Factory--Mianyang People's Hospital--Changhong International Residential Area--Mianyang Cancer Hospital--Qixinglou--Huayuan Residential Area--West Section of Linyuan Road--Train Station--Huayuan MarketRoute B (Huayuan Market--Laolongshan Square)

Huayuan Market--Middle Hehua Road--Train Station--West Section of Linyuan Road--Huayuan Residential Area--Qixinglou--Fule Road Junction CapitaLand Square--Huaxi Securities--Anchang Road Junction--Jianguomen--Mianyang Hospital of T.C.M--Pharmaceutical Factory--the Third Hospital of Mianyang--Furong Bridge--Gongqisi Petrol Station--Xianren Bridge--Fule Coach Station--Liuli Village--Longjiazui--Flour Mill--Youxian--Xianquan Road--Laolong Mountain--Laolongshan Square


Schedule: Summer (6:10-22:00)  Winter (6:30-21:30)