Line 2 (Night) (Yongxing Town--Jianguomen)
2018-02-28

Route A (Jianguomen--Yongxing Town)

Jianguomen--Anchang Road Junction--Huaxi Securities--Fule Road Junction CapitaLand Square--Qixinglou--Huayuan Residential Area--West Section of Linyuan Road--Train Station--Huayuan Market--Wanxiang Decorative Building Material Zone--Haitang Garden Residential Area--3536 Factory--Yangguang Xiyatu Residential Area--The Torch--Ningxiang Temple--Wenzhou Commerce & Trade Square--Yijiamei International Home Furniture Co,. Ltd--Yongxing Development Zone--Yongxing Development Zone--Yongxing Town


Route B (Yongxing Town--Jianguomen)


Yongxing Town--Yongxing Development Zone--Yongxing Development Zone--Yijiamei International Home Furniture Co,. Ltd--Wenzhou Commerce & Trade Square--Ningxiang Temple--The Torch--Yangguang Xiyatu Residential Area--3536 Factory--Haitang Garden Residential Area--Wanxiang Decorative Building Material Zone--Huayuan Market--Train Station--West Section of Linyuan Road--Huayuan Residential Area--Qixinglou--Fule Road Junction CapitaLand Square--Hanlong Bridge--JianguomenSchedule: Summer (22:00-24:00)  Winter (22:00-24:00)